Bots

Browse our bot directory or create your own bot for your own website, mobile app, or social media.

Categories

Chatbot Templates
Chatbot Templates
Explore many templates for chatbot built professionally by the Unibot team and other contributors. Creating a chatbot has never been easier!
Education
Education
Academic bots, bots that provide information on academic subjects, trainers, coaching, e-learning, webinar, homework, math...
Examples
Examples
Examples about how the power of Our end-to-end customer engagement solution launches your business into the on-demand era by Unibot AI real brain chatbots to meet your customers where they are.
Fintech & Blockchain
Fintech & Blockchain
Chatbot built professionally or business for finance, fintech company, trade, bank, bitcoin, blockchain
Health & Fitness
Health & Fitness
Chatbot built professionally or business for beauty spa, gym, health care, fitness or doctor.
Personal
Personal
Chatbot built professionally for business owner, marketing team, sales team, freelancer, agency or alone person.


Featured Bots

Gương mặt TEDxHanoi 2020
Gương mặt TEDxHanoi 2020
Gương mặt TEDxHanoi 2020
Categories: Education
Tags: gpa
Workspace: Unibot
Created: Jul 29
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13011 objects
Connects: 1803, today: 0, week: 16, month: 82
API Connects: 528, today: 0, week: 1, month: 10
Last Connect: Jul 29, 17:49
Tú Michael Bot
Tú Michael Bot

Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 12
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 9121 objects
Connects: 1584, today: 0, week: 20, month: 66
API Connects: 852, today: 0, week: 9, month: 33
Last Connect: Yesterday, 6:39
Alobibo Chatbot
Alobibo Chatbot
Giới thiệu về alobibo, RRM, hướng dẫn sử dụng Alobibo vào chăm sóc khách hàng
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 7
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 30139 objects
Connects: 3310, today: 0, week: 12, month: 49
API Connects: 2984, today: 0, week: 7, month: 38
Last Connect: Yesterday, 16:50
Yumi
Yumi
Hello, i can only answer questions about begin "what is...?", "where is...?" and "who is...? I'm just example of Chatbot by script base A.i engine. For example about questions: what is love?, what is computer? where is Tokyo? And i know OVER 47 MILLIONS KNOWLEDGE ARTIFACT. Ask me, please!
Categories: Education
Tags: education, teacher, fun, trainer, english, real brain
Workspace: Unibot
Created: Feb 3
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 33696 objects
Connects: 426, today: 0, week: 8, month: 16
API Connects: 360, today: 0, week: 3, month: 6
Last Connect: Yesterday, 14:26
Phenikaa University
Phenikaa University

Categories: Education
Tags: edu, education
Workspace: Unibot
Created: Jul 19
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 6000 objects
Connects: 179, today: 0, week: 4, month: 11
API Connects: 77, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jul 19, 10:23
SuperDad
SuperDad
UNICEF Virtual Super Dad also known as David Beckham. UNICEF works in over 190 countries and territories to save children’s lives, to defend their rights, and to help them fulfil their potential, from early childhood through adolescence. And we never give up.
Categories: Education
Tags: babies
Workspace: Unibot
Created: May 17
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13005 objects
Connects: 2221, today: 0, week: 3, month: 7
API Connects: 1812, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Nov 14, 1:40
Law Industry Revolution 4.0
Law Industry Revolution 4.0
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 12021 objects
Connects: 991, today: 0, week: 1, month: 5
API Connects: 773, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 14, 1:59
Yumi Andou
Yumi Andou
Yumi is beautiful girl, she was admin' s girl friend. 26/11/1988
Categories: Personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 11427 objects
Connects: 210, today: 0, week: 0, month: 2
API Connects: 203, today: 0, week: 0, month: 2
Last Connect: Jun 20, 19:05
Alexander
Alexander
Alexander Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10988 objects
Connects: 49, today: 0, week: 2, month: 2
API Connects: 47, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:52
David Carbon
David Carbon
David Carbon Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11036 objects
Connects: 45, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 44, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:48
William
William
William Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10912 objects
Connects: 43, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 42, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:50
Telegram Botfather
Telegram Botfather
BotFather is the one bot to rule them all. Use it to create new bot accounts and manage your existing bots.
Categories: Misc
Tags: telegram bot
Workspace: Unibot
Created: Mar 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 9, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 0, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 4, 18:17
Cat Education
Cat Education
Goschool.vn là website đặt khoá học ngoại ngữ, ngoại khoá, giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian, dễ dàng lựa chọn, đem lại trải nghiệm hoàn toàn thuận tiện trong quá trình tìm kiếm một môi trường học tập phù hợp với con trẻ.
Categories: Education
Tags: education
Workspace: Unibot
Created: Apr 25
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 4, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 0, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 11, 8:43
TTC Protocol Bot
TTC Protocol Bot
Chatbot support cộng đồng chính thức của TTC Protocol tại Việt Nam🔥 TTC Protocol là một giao thức mạng xã hội phi tập trung và khuyến khích, thưởng cho người dùng để tạo, phân phối và tương tác với người khác , cùng với những nội dung xã hội của họ. - https://telegram.me/ttc_zassco_bot
Categories: Fintech & Blockchain
Tags: cryoto currency, blockchain, fintech, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Feb 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 4696 objects
Connects: 159, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 158, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Oliver Noah
Oliver Noah
Virtual Oliver Noah
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 21
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10035 objects
Connects: 43, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 42, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 21, 16:50
Thomas
Thomas
Thomas Virtual
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11037 objects
Connects: 42, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 41, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 20, 21:53Bots in "Unibot"

51 results.

Gương mặt TEDxHanoi 2020
Gương mặt TEDxHanoi 2020
Gương mặt TEDxHanoi 2020
Categories: Education
Tags: gpa
Workspace: Unibot
Created: Jul 29
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13011 objects
Connects: 1803, today: 0, week: 16, month: 82
API Connects: 528, today: 0, week: 1, month: 10
Last Connect: Jul 29, 17:49
Tú Michael Bot
Tú Michael Bot

Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 12
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 9121 objects
Connects: 1584, today: 0, week: 20, month: 66
API Connects: 852, today: 0, week: 9, month: 33
Last Connect: Yesterday, 6:39
HelpBot
HelpBot
Yumi is beautiful girl, she was admin' s girl friend. 26/11/1988
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Aug 26
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 18106 objects
Connects: 419, today: 1, week: 23, month: 58
API Connects: 281, today: 0, week: 16, month: 32
Last Connect: Aug 26, 12:30
Demo Công Chức Số
Demo Công Chức Số

Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: May 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14334 objects
Connects: 1540, today: 0, week: 10, month: 51
API Connects: 1254, today: 0, week: 10, month: 48
Last Connect: Nov 14, 1:53
Bestlife
Bestlife
Bestlife là thương hiệu được định vị là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp công nghệ 4.0 và kinh tế chia sẻ tạo động lực phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực: Bảo hiểm nhân thọ, Giáo dục, Bất động sản, Giải trí… Bestlife xác định xây dựng thương hiệu bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng với phương châm: "Bestlife - nơi cuộc sống tốt đẹp hơn" Sứ mệnh (Mission): Phụng sự vì một xã hội tốt đẹp hơn Tầm nhìn (Vision): Trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong nền kinh tế chia sẻ và công nghệ 4.0 Giá trị cốt lõi (Core value): UY TÍN – TẬN TÂM - MẠNH MẼ - ĐOÀN KẾT Nền tảng văn hóa (Cultural): - Lấy tình yêu thương và sẻ chia cộng đồng làm mục đích - Lấy sự thịnh vượng làm động lực phát triển kinh doanh - Lấy giá trị nhân bản để làm thước đo cho mọi hành động - Lấy tâm sáng để phụng sự cho một xã hội phát triển - Lấy giáo dục làm nền tảng lan tỏa giá trị doanh nghiệp
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 24
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 39004 objects
Connects: 5330, today: 0, week: 40, month: 50
API Connects: 3212, today: 0, week: 16, month: 22
Last Connect: Yesterday, 20:47
Alobibo Chatbot
Alobibo Chatbot
Giới thiệu về alobibo, RRM, hướng dẫn sử dụng Alobibo vào chăm sóc khách hàng
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 7
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 30139 objects
Connects: 3310, today: 0, week: 12, month: 49
API Connects: 2984, today: 0, week: 7, month: 38
Last Connect: Yesterday, 16:50
Mẫu KTV Assistant
Mẫu KTV Assistant
Ví dụ trợ lý ảo cho Topone. Giúp bạn đặt bàn, check bàn, chọn chuyên gia rượu đạo, Chọn Idol, nhóm nhảy, combo, khuyến mãi, ca sĩ từ bên ngoài, chọn ca sĩ bán chuyên, chọn xiếc, phản hồi khách hàng
Categories: Misc
Tags: topone, ktv, top one
Workspace: Unibot
Created: Apr 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7538 objects
Connects: 601, today: 0, week: 6, month: 26
API Connects: 423, today: 0, week: 0, month: 17
Last Connect: Nov 14, 17:34
Mẫu Bán Oto
Mẫu Bán Oto
Demo template Car Dealership
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, car, examples, dealership
Workspace: Unibot
Created: Mar 3
Creator: daikaginza
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 5021 objects
Connects: 196, today: 0, week: 0, month: 18
API Connects: 188, today: 0, week: 0, month: 18
Last Connect: Nov 10, 3:10
Bot Gamebtc
Bot Gamebtc
A.I trợ lý ảo hướng dẫn hỗ trợ người dùng giải trí GameBTC.online - Telegram: https://telegram.me/gamebtc_chatbot
Categories: Misc
Tags: game, personal, crypto currency, sales agency, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Jan 31
Creator: admin
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 19518 objects
Connects: 381, today: 0, week: 6, month: 17
API Connects: 219, today: 0, week: 3, month: 3
Last Connect: Yesterday, 22:23
Yumi
Yumi
Hello, i can only answer questions about begin "what is...?", "where is...?" and "who is...? I'm just example of Chatbot by script base A.i engine. For example about questions: what is love?, what is computer? where is Tokyo? And i know OVER 47 MILLIONS KNOWLEDGE ARTIFACT. Ask me, please!
Categories: Education
Tags: education, teacher, fun, trainer, english, real brain
Workspace: Unibot
Created: Feb 3
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 33696 objects
Connects: 426, today: 0, week: 8, month: 16
API Connects: 360, today: 0, week: 3, month: 6
Last Connect: Yesterday, 14:26
Natrumax Bot
Natrumax Bot
Giới thiệu sản phẩm, chính sách đại lý, tuyển dụng, chăm sóc khách hàng, đặt mua sản phẩm
Categories: Misc
Tags: natrumax, sữa non, lâm hùng
Workspace: Unibot
Created: Apr 17
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14002 objects
Connects: 2152, today: 0, week: 0, month: 15
API Connects: 2006, today: 0, week: 0, month: 6
Last Connect: Nov 10, 13:54
Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu (template) Bot dành cho bán hàng thời trang cho các shop, cửa tiệm. Người dùng tương tác với bot để shopping qua chat.
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, fashion, thời trang
Workspace: Unibot
Created: Mar 7
Creator: daikaginza
Thumbs up: 2, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 15526 objects
Connects: 493, today: 0, week: 2, month: 14
API Connects: 345, today: 0, week: 2, month: 6
Last Connect: Yesterday, 6:40
Mẫu Shop thời trang Full
Mẫu Shop thời trang Full
Đầy đủ các loại hình thời trang
Categories: Chatbot Templates
Tags: fashion
Workspace: Unibot
Created: Mar 25
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 47323 objects
Connects: 577, today: 1, week: 6, month: 11
API Connects: 377, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Today, 7:57
Phenikaa University
Phenikaa University

Categories: Education
Tags: edu, education
Workspace: Unibot
Created: Jul 19
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 6000 objects
Connects: 179, today: 0, week: 4, month: 11
API Connects: 77, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jul 19, 10:23
SuperDad
SuperDad
UNICEF Virtual Super Dad also known as David Beckham. UNICEF works in over 190 countries and territories to save children’s lives, to defend their rights, and to help them fulfil their potential, from early childhood through adolescence. And we never give up.
Categories: Education
Tags: babies
Workspace: Unibot
Created: May 17
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13005 objects
Connects: 2221, today: 0, week: 3, month: 7
API Connects: 1812, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Nov 14, 1:40
Demo Rạng Đông
Demo Rạng Đông

Categories:
Workspace: Unibot
Created: Aug 28
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2652 objects
Connects: 63, today: 0, week: 1, month: 6
API Connects: 29, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Aug 28, 17:40
Law Industry Revolution 4.0
Law Industry Revolution 4.0
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 12021 objects
Connects: 991, today: 0, week: 1, month: 5
API Connects: 773, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 14, 1:59
FastTracKids
FastTracKids

Categories: Examples
Tags: kid, edu
Workspace: Unibot
Created: Jul 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 4015 objects
Connects: 160, today: 0, week: 3, month: 5
API Connects: 64, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 12, 1:21
Beta Cineplex
Beta Cineplex

Categories:
Workspace: Unibot
Created: Jun 21
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 4043 objects
Connects: 156, today: 0, week: 1, month: 4
API Connects: 86, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 21, 17:19
Ahoくん
Ahoくん
Hội thoại tiếng nhật cùng Ahoくん!
Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: Jun 30
Creator: support
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 30364 objects
Connects: 1020, today: 0, week: 1, month: 3
API Connects: 821, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 14, 9:47
Yumi Andou
Yumi Andou
Yumi is beautiful girl, she was admin' s girl friend. 26/11/1988
Categories: Personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 11427 objects
Connects: 210, today: 0, week: 0, month: 2
API Connects: 203, today: 0, week: 0, month: 2
Last Connect: Jun 20, 19:05
Thắng Trực Ban
Thắng Trực Ban

Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: Oct 23
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 15012 objects
Connects: 108, today: 0, week: 0, month: 2
API Connects: 107, today: 0, week: 0, month: 2
Last Connect: Oct 23, 14:29
Alexander
Alexander
Alexander Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10988 objects
Connects: 49, today: 0, week: 2, month: 2
API Connects: 47, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:52
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe

Categories: Misc
Tags: hospital, advice, health
Workspace: Unibot
Created: May 23
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 8027 objects
Connects: 691, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 677, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Nov 1, 13:50
ChatBot Page
ChatBot Page

Categories: Page Facebook
Tags: facebook bot
Workspace: Unibot
Created: Mar 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 15692 objects
Connects: 253, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 246, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Yesterday, 6:41
Mẫu chatbot nhà hàng, quán ăn
Mẫu chatbot nhà hàng, quán ăn
menu món, đặt lịch (gửi qua email), thông tin của hàng, gọi món
Categories: Chatbot Templates
Tags: restaurant
Workspace: Unibot
Created: Apr 3
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 5090 objects
Connects: 166, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 159, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Nov 4, 17:13
My Google Assistant Bot
My Google Assistant Bot

Categories: Misc
Tags: google assistant bot, google assistant
Workspace: Unibot
Created: Apr 2
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2512 objects
Connects: 143, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 142, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Nov 14, 3:10
Mẫu bot Ebook
Mẫu bot Ebook
Bot giới thiệu Ebook, trang cá nhân, thông tin cá nhân, giới thiệu khóa học và tặng coupon
Categories: Chatbot Templates
Tags: ebook, profile, learn, course
Workspace: Unibot
Created: Apr 2
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2845 objects
Connects: 135, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 134, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Yesterday, 6:40
David Carbon
David Carbon
David Carbon Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11036 objects
Connects: 45, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 44, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:48
William
William
William Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10912 objects
Connects: 43, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 42, today: 0, week: 1, month: 1
Last Connect: Jun 20, 21:50
Demo Form
Demo Form

Categories: Examples
Workspace: Unibot
Created: Jul 19
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2649 objects
Connects: 26, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 25, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Jul 19, 23:39
Telegram Botfather
Telegram Botfather
BotFather is the one bot to rule them all. Use it to create new bot accounts and manage your existing bots.
Categories: Misc
Tags: telegram bot
Workspace: Unibot
Created: Mar 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 9, today: 0, week: 0, month: 1
API Connects: 0, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 4, 18:17
Cat Education
Cat Education
Goschool.vn là website đặt khoá học ngoại ngữ, ngoại khoá, giúp ba mẹ tiết kiệm thời gian, dễ dàng lựa chọn, đem lại trải nghiệm hoàn toàn thuận tiện trong quá trình tìm kiếm một môi trường học tập phù hợp với con trẻ.
Categories: Education
Tags: education
Workspace: Unibot
Created: Apr 25
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 4, today: 0, week: 1, month: 1
API Connects: 0, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 11, 8:43
Send SMS Example
Send SMS Example
Demo Send SMS Template
Categories: Examples
Tags: examples, smsbot
Workspace: Unibot
Created: Mar 5
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 4699 objects
Connects: 285, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 284, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
TTC Protocol Bot
TTC Protocol Bot
Chatbot support cộng đồng chính thức của TTC Protocol tại Việt Nam🔥 TTC Protocol là một giao thức mạng xã hội phi tập trung và khuyến khích, thưởng cho người dùng để tạo, phân phối và tương tác với người khác , cùng với những nội dung xã hội của họ. - https://telegram.me/ttc_zassco_bot
Categories: Fintech & Blockchain
Tags: cryoto currency, blockchain, fintech, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Feb 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 4696 objects
Connects: 159, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 158, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Tri Version 4.0
Tri Version 4.0
A.I trợ lý ảo hướng dẫn hỗ trợ người dùng giải trí GameBTC.online
Categories: Personal
Tags: blockchain, game, personal, sales agency, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Feb 16
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 17310 objects
Connects: 155, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 154, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Olita Spa
Olita Spa
Olitabot is Facebook Bot Note: - Connect a bot to a Facebook Page or Profile. Normally connecting to a Page is better for automation. A Page bot can reply/comment to posts to the page, and auto post to the page. - A bot connected to a profile should be able to auto post, reply/comment to wall posts, a reply/comment to feed posts. - It is possible to automate more if you create your own Facebook app for your account. But this would require some customization under services
Categories: Health & Fitness
Tags: beauty spa, facebook bot, health, auto like, fitness
Workspace: Unibot
Created: Mar 1
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2824 objects
Connects: 153, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 152, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 19
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 9470 objects
Connects: 152, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 145, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Béo Bot
Béo Bot
A.I trợ lý ảo Hiếu Béo hướng dẫn hỗ trợ người dùng giải trí GameBTC.online Phiên bản Hiếu Béo 4.0 trên internet
Categories: Personal
Tags: blockchain, game, personal, sales agency, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Feb 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 18108 objects
Connects: 148, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 147, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Mr Ph Assistant
Mr Ph Assistant
Đang xây dựng..
Categories: Misc
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Apr 29
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 3007 objects
Connects: 138, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 137, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Email Bot Example
Email Bot Example
Bot Email Demo
Categories: Examples
Tags: template, email
Workspace: Unibot
Created: Mar 5
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 3199 objects
Connects: 137, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 136, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 7
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7355 objects
Connects: 137, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 136, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
My Alexa Bot
My Alexa Bot
You can make a bot and connect with Alexa for using IOT product
Categories: Misc
Tags: alexa, iot, alexa bot
Workspace: Unibot
Created: Apr 1
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2539 objects
Connects: 133, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 132, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
Bot Bảo hiểm
Bot Bảo hiểm

Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 11
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 5062 objects
Connects: 126, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 125, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24, 1:41
BestLife2
BestLife2

Categories:
Workspace: Unibot
Created: Jun 14
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2643 objects
Connects: 103, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 102, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 14, 10:22
Example Recruiting New Students
Example Recruiting New Students
Example about recruiting new students for University
Categories: Examples, Education
Tags: university, recruiting, examples
Workspace: Unibot
Created: Jul 18
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11000 objects
Connects: 49, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 40, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jul 18, 15:20
Oliver Noah
Oliver Noah
Virtual Oliver Noah
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 21
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 10035 objects
Connects: 43, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 42, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 21, 16:50
Thomas
Thomas
Thomas Virtual
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Jun 20
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11037 objects
Connects: 42, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 41, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jun 20, 21:53
EcoIT
EcoIT

Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: Jul 8
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13150 objects
Connects: 38, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 37, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jul 8, 13:01
Ho Quoc Than
Ho Quoc Than
Alexander Virtual Bot
Categories: Personal
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Oct 12
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11025 objects
Connects: 16, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 15, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 12, 10:28
BateBot
BateBot
Alexander Virtual Bot
Categories: Misc
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Sep 5
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11003 objects
Connects: 13, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 12, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Sep 5, 12:09