Browse : Misc

Misc
Bots in "Unibot"

20 results.

Alobibo Chatbot
Alobibo Chatbot
Giới thiệu về alobibo, RRM, hướng dẫn sử dụng Alobibo vào chăm sóc khách hàng
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 7
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 29028 objects
Connects: 3026, today: 2, week: 4, month: 106
API Connects: 2723, today: 2, week: 2, month: 92
Last Connect: Today, 14:12
Tú Michael Bot
Tú Michael Bot

Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 12
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 8015 objects
Connects: 1441, today: 2, week: 21, month: 82
API Connects: 782, today: 0, week: 7, month: 28
Last Connect: Today, 17:59
HelpBot
HelpBot
Yumi is beautiful girl, she was admin' s girl friend. 26/11/1988
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Aug 26
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 16234 objects
Connects: 303, today: 2, week: 18, month: 66
API Connects: 214, today: 1, week: 9, month: 34
Last Connect: Aug 26, 12:30
Demo insurance
Demo insurance
Bestlife là thương hiệu được định vị là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp công nghệ 4.0 và kinh tế chia sẻ tạo động lực phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực: Bảo hiểm nhân thọ, Giáo dục, Bất động sản, Giải trí… Bestlife xác định xây dựng thương hiệu bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng với phương châm: "Bestlife - nơi cuộc sống tốt đẹp hơn" Sứ mệnh (Mission): Phụng sự vì một xã hội tốt đẹp hơn Tầm nhìn (Vision): Trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong nền kinh tế chia sẻ và công nghệ 4.0 Giá trị cốt lõi (Core value): UY TÍN – TẬN TÂM - MẠNH MẼ - ĐOÀN KẾT Nền tảng văn hóa (Cultural): - Lấy tình yêu thương và sẻ chia cộng đồng làm mục đích - Lấy sự thịnh vượng làm động lực phát triển kinh doanh - Lấy giá trị nhân bản để làm thước đo cho mọi hành động - Lấy tâm sáng để phụng sự cho một xã hội phát triển - Lấy giáo dục làm nền tảng lan tỏa giá trị doanh nghiệp
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 24
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 39004 objects
Connects: 5266, today: 2, week: 5, month: 46
API Connects: 3183, today: 0, week: 0, month: 30
Last Connect: Today, 18:09
Demo Công Chức Số
Demo Công Chức Số

Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: May 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14008 objects
Connects: 1427, today: 1, week: 3, month: 18
API Connects: 1153, today: 0, week: 0, month: 1
Last Connect: Today, 10:08
Natrumax Bot
Natrumax Bot
Giới thiệu sản phẩm, chính sách đại lý, tuyển dụng, chăm sóc khách hàng, đặt mua sản phẩm
Categories: Misc
Tags: natrumax, sữa non, lâm hùng
Workspace: Unibot
Created: Apr 17
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14002 objects
Connects: 2127, today: 1, week: 3, month: 14
API Connects: 1994, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Today, 7:57
Ahoくん
Ahoくん
Hội thoại tiếng nhật cùng Ahoくん!
Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: Jun 30
Creator: support
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 30364 objects
Connects: 1002, today: 1, week: 1, month: 14
API Connects: 818, today: 0, week: 0, month: 8
Last Connect: Today, 7:09
Law Industry Revolution 4.0
Law Industry Revolution 4.0
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 12021 objects
Connects: 969, today: 1, week: 6, month: 11
API Connects: 771, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Today, 15:20
Bot Gamebtc
Bot Gamebtc
A.I trợ lý ảo hướng dẫn hỗ trợ người dùng giải trí GameBTC.online - Telegram: https://telegram.me/gamebtc_chatbot
Categories: Misc
Tags: game, personal, crypto currency, sales agency, telegram bot, customer service, bitcoin
Workspace: Unibot
Created: Jan 31
Creator: admin
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 19417 objects
Connects: 354, today: 0, week: 1, month: 11
API Connects: 214, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 14, 7:39
Mẫu KTV Assistant
Mẫu KTV Assistant
Ví dụ trợ lý ảo cho Topone. Giúp bạn đặt bàn, check bàn, chọn chuyên gia rượu đạo, Chọn Idol, nhóm nhảy, combo, khuyến mãi, ca sĩ từ bên ngoài, chọn ca sĩ bán chuyên, chọn xiếc, phản hồi khách hàng
Categories: Misc
Tags: topone, ktv, top one
Workspace: Unibot
Created: Apr 15
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7538 objects
Connects: 562, today: 0, week: 2, month: 6
API Connects: 401, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 15, 13:36
Telegram Botfather
Telegram Botfather
BotFather is the one bot to rule them all. Use it to create new bot accounts and manage your existing bots.
Categories: Misc
Tags: telegram bot
Workspace: Unibot
Created: Mar 6
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 8, today: 0, week: 0, month: 2
API Connects: 0, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 6, 12:22
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe

Categories: Misc
Tags: hospital, advice, health
Workspace: Unibot
Created: May 23
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 8027 objects
Connects: 688, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 674, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 19
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 9470 objects
Connects: 150, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 143, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
My Google Assistant Bot
My Google Assistant Bot

Categories: Misc
Tags: google assistant bot, google assistant
Workspace: Unibot
Created: Apr 2
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2512 objects
Connects: 140, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 139, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
Mr Ph Assistant
Mr Ph Assistant
Đang xây dựng..
Categories: Misc
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Apr 29
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 3007 objects
Connects: 136, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 135, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: May 7
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7355 objects
Connects: 135, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 134, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
My Alexa Bot
My Alexa Bot
You can make a bot and connect with Alexa for using IOT product
Categories: Misc
Tags: alexa, iot, alexa bot
Workspace: Unibot
Created: Apr 1
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2539 objects
Connects: 131, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 130, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
Bot Bảo hiểm
Bot Bảo hiểm

Categories: Misc
Workspace: Unibot
Created: Apr 11
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 5062 objects
Connects: 124, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 123, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 1, 0:39
EcoIT
EcoIT

Categories: Misc
Tags: unibot
Workspace: Unibot
Created: Jul 8
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13150 objects
Connects: 36, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 35, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Jul 8, 13:01
BateBot
BateBot
Alexander Virtual Bot
Categories: Misc
Tags: personal
Workspace: Unibot
Created: Sep 5
Creator: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11003 objects
Connects: 11, today: 0, week: 0, month: 0
API Connects: 10, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Sep 5, 12:09