Browse : Misc

Misc
Bots in "Unibot"

20 results.

HelpBot
HelpBot
Yumi is beautiful girl 26/11/1988
Alias: @HelpBot
Categories: Misc
Created: Aug 26 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 36030 objects
Connects: 1050, today: 0, week: 20, month: 51
Last Connect: Yesterday, 19:49
Ahoくん
Ahoくん
Hội thoại tiếng nhật cùng Ahoくん!
Alias: @Ahoくん
Categories: Misc
Tags: unibot
Created: Jun 30 2019, by: support
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 32001 objects
Connects: 1446, today: 0, week: 12, month: 40
Last Connect: Yesterday, 11:24
Tú Michael Bot
Tú Michael Bot

Alias: @Tú Michael Bot
Categories: Misc
Created: Apr 12 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 35000 objects
Connects: 9199, today: 4, week: 14, month: 39
Last Connect: Today, 10:53
Natrumax Bot
Natrumax Bot
Giới thiệu sản phẩm, chính sách đại lý, tuyển dụng, chăm sóc khách hàng, đặt mua sản phẩm
Alias: @Natrumax Bot
Categories: Misc
Tags: natrumax, sữa non, lâm hùng
Created: Apr 17 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14002 objects
Connects: 2291, today: 0, week: 3, month: 7
Last Connect: Yesterday, 5:01
Alobibo Chatbot
Alobibo Chatbot
Giới thiệu về alobibo, RRM, hướng dẫn sử dụng Alobibo vào chăm sóc khách hàng
Alias: @Alobibo Chatbot
Categories: Misc
Created: Apr 7 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 31015 objects
Connects: 3473, today: 1, week: 3, month: 5
Last Connect: Today, 8:24
Mẫu KTV Assistant
Mẫu KTV Assistant
Ví dụ trợ lý ảo cho Topone. Giúp bạn đặt bàn, check bàn, chọn chuyên gia rượu đạo, Chọn Idol, nhóm nhảy, combo, khuyến mãi, ca sĩ từ bên ngoài, chọn ca sĩ bán chuyên, chọn xiếc, phản hồi khách hàng
Alias: @Mẫu KTV Assistant
Categories: Misc
Tags: topone, ktv, top one
Created: Apr 15 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7538 objects
Connects: 714, today: 1, week: 3, month: 5
Last Connect: Today, 6:50
Demo Công Chức Số
Demo Công Chức Số

Alias: @Demo Công Chức Số
Categories: Misc
Tags: unibot
Created: May 15 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 14779 objects
Connects: 1658, today: 0, week: 1, month: 3
Last Connect: Apr 6, 13:46
Law Industry Revolution 4.0
Law Industry Revolution 4.0
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Alias: @Law Industry Revolution 4.0
Categories: Misc
Created: May 6 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 12021 objects
Connects: 1114, today: 0, week: 1, month: 3
Last Connect: Apr 7, 7:10
Bestlife
Bestlife
Bestlife là thương hiệu được định vị là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp công nghệ 4.0 và kinh tế chia sẻ tạo động lực phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực: Bảo hiểm nhân thọ, Giáo dục, Bất động sản, Giải trí… Bestlife xác định xây dựng thương hiệu bền vững và mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng với phương châm: "Bestlife - nơi cuộc sống tốt đẹp hơn" Sứ mệnh (Mission): Phụng sự vì một xã hội tốt đẹp hơn Tầm nhìn (Vision): Trở thành doanh nghiệp lớn mạnh trong nền kinh tế chia sẻ và công nghệ 4.0 Giá trị cốt lõi (Core value): UY TÍN – TẬN TÂM - MẠNH MẼ - ĐOÀN KẾT Nền tảng văn hóa (Cultural): - Lấy tình yêu thương và sẻ chia cộng đồng làm mục đích - Lấy sự thịnh vượng làm động lực phát triển kinh doanh - Lấy giá trị nhân bản để làm thước đo cho mọi hành động - Lấy tâm sáng để phụng sự cho một xã hội phát triển - Lấy giáo dục làm nền tảng lan tỏa giá trị doanh nghiệp
Alias: @Bestlife
Categories: Misc
Created: May 24 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 39004 objects
Connects: 5415, today: 0, week: 1, month: 2
Last Connect: Yesterday, 10:41
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe
Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe

Alias: @Bệnh viện Medlatec - Tư vấn sức khỏe
Categories: Misc
Tags: hospital, advice, health
Created: May 23 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 8027 objects
Connects: 691, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 1 2019, 13:50
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Alias: @Law Industry Revolution 4.0 - ver Facebook
Categories: Misc
Created: May 19 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 9470 objects
Connects: 152, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
My Google Assistant Bot
My Google Assistant Bot

Alias: @My Google Assistant Bot
Categories: Misc
Tags: google assistant bot, google assistant
Created: Apr 2 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2512 objects
Connects: 143, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Nov 14 2019, 3:10
Thắng Trực Ban
Thắng Trực Ban

Alias: @Thắng Trực Ban
Categories: Misc
Tags: unibot
Created: Oct 23 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 16015 objects
Connects: 141, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Mar 29, 22:58
Mr Ph Assistant
Mr Ph Assistant
Đang xây dựng..
Alias: @Mr Ph Assistant
Categories: Misc
Tags: personal
Created: Apr 29 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 3007 objects
Connects: 138, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Hội thảo khoa học cấp quốc gia CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA CHO VIỆC XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM Bot telegram
Alias: @Law Industry Revolution 4.0 - ver Telegram
Categories: Misc
Created: May 7 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 7355 objects
Connects: 137, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
My Alexa Bot
My Alexa Bot
You can make a bot and connect with Alexa for using IOT product
Alias: @My Alexa Bot
Categories: Misc
Tags: alexa, iot, alexa bot
Created: Apr 1 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 2539 objects
Connects: 133, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
Bot Bảo hiểm
Bot Bảo hiểm

Alias: @Bot Bảo hiểm
Categories: Misc
Created: Apr 11 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 5062 objects
Connects: 126, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
EcoIT
EcoIT

Alias: @EcoIT
Categories: Misc
Tags: unibot
Created: Jul 8 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 13150 objects
Connects: 38, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
BateBot
BateBot
Alexander Virtual Bot
Alias: @BateBot
Categories: Misc
Tags: personal
Created: Sep 5 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 11003 objects
Connects: 13, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Oct 24 2019, 1:41
Telegram Botfather
Telegram Botfather
BotFather is the one bot to rule them all. Use it to create new bot accounts and manage your existing bots.
Alias: @Telegram Botfather
Categories: Misc
Tags: telegram bot
Created: Mar 6 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 0 objects
Connects: 10, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Mar 4, 16:09