Browse : Misc : Mẫu KTV Assistant

Mẫu KTV Assistant

Ví dụ trợ lý ảo cho Topone. Giúp bạn đặt bàn, check bàn, chọn chuyên gia rượu đạo, Chọn Idol, nhóm nhảy, combo, khuyến mãi, ca sĩ từ bên ngoài, chọn ca sĩ bán chuyên, chọn xiếc, phản hồi khách hàng

Alias: @Mẫu KTV Assistant
Website: http://toponektv.com.vn/
Subdomain: topone
Categories: Misc
Tags: topone, ktv, top one
Content Rating: Teen

License: Public Domain
Created: Apr 15 2019
Creator: admin : Send Message
Access: Everyone
Id: 377259
Link: http://unibot.org/browse?id=377259
Knowledge: 7538 objects (max 250000)

Connects: 714, today: 1, week: 3, month: 5
API Connects: 430, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Today, 6:500 0 0.0/5


I'm sure
Flag bot as offensive, or in violation of site rules