Search Bots

Bots in "Unibot"
2 results.

Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu (template) Bot dành cho bán hàng thời trang cho các shop, cửa tiệm. Người dùng tương tác với bot để shopping qua chat.
Alias: @Mẫu Bán Thời Trang
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, fashion, thời trang
Created: Mar 7 2019, by: daikaginza
Thumbs up: 2, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 15758 objects
Connects: 645, today: 0, week: 4, month: 30
Last Connect: Yesterday, 22:24
Mẫu Shop thời trang Full
Mẫu Shop thời trang Full
Đầy đủ các loại hình thời trang
Alias: @Mẫu Shop thời trang Full
Categories: Chatbot Templates
Tags: fashion
Created: Mar 25 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 48000 objects
Connects: 714, today: 0, week: 1, month: 27
Last Connect: Yesterday, 22:24