Search Bots

Bots in "Unibot"
3 results.

Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu (template) Bot dành cho bán hàng thời trang cho các shop, cửa tiệm. Người dùng tương tác với bot để shopping qua chat.
Alias: @Mẫu Bán Thời Trang
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, fashion, thời trang
Created: Mar 7 2019, by: daikaginza
Thumbs up: 2, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 15758 objects
Connects: 645, today: 0, week: 4, month: 30
Last Connect: Yesterday, 22:24
Mẫu Bán Oto
Mẫu Bán Oto
Demo template Car Dealership
Alias: @Mẫu Bán Oto
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, car, examples, dealership
Created: Mar 3 2019, by: daikaginza
Thumbs up: 1, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 5021 objects
Connects: 231, today: 0, week: 0, month: 14
Last Connect: May 15, 1:03
Email Bot Example
Email Bot Example
Bot Email Demo
Alias: @Email Bot Example
Categories: Examples
Tags: template, email
Created: Mar 5 2019, by: admin
Thumbs up: 0, thumbs down: 0, stars: 0.0
Knowledge: 3199 objects
Connects: 143, today: 0, week: 0, month: 0
Last Connect: Apr 12, 19:03