Search Bots

Bots in "Unibot"
1 results.

Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu Bán Thời Trang
Mẫu (template) Bot dành cho bán hàng thời trang cho các shop, cửa tiệm. Người dùng tương tác với bot để shopping qua chat.
Alias: @Mẫu Bán Thời Trang
Categories: Chatbot Templates
Tags: template, fashion, thời trang
Created: Mar 7 2019, by: daikaginza
Thumbs up: 2, thumbs down: 0, stars: 5.0
Knowledge: 15758 objects
Connects: 645, today: 0, week: 4, month: 30
Last Connect: Yesterday, 22:24